Back to news

Конкурс грантових проєктів: Медіаграмотність

«Медійна програма в Україні» (або «МПУ»), що виконується неурядовою організацією Internews за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), запрошує українські медіа-організації, незалежні медіа та організації громадянського суспільства до подання проєктних пропозицій на конкурс з медіаграмотності.

Internews підтримуватиме проєкти, які сприятимуть досягненню мети «Медійної програми в Україні» щодо збільшення громадського попиту на якісну інформацію.

Цей грантовий конкурс є цілеспрямованим, але гнучким механізмом, який надає можливість розробляти креативні, інноваційні загальноукраїнські та регіональні короткострокові проекти. Ці ініціативи можуть підвищити рівень медіаграмотності в навчальній, позанавчальній та неформальної освіті, особливо для найбільш марґіналізованих груп. Грантоотримувачі повинні продемонструвати наміри щодо залучення жінок і груп меншин до ініціатив. Відбір проєктів ґрунтуватиметься на здатності заявників досягти результатів, які демонструють вплив.

Середня сума наданих грантів становитиме близько 25 000 доларів США для проєктів тривалістю до шести місяців, але більші пропозиції розглядатимуться, якщо концепції, бюджети та часові рамки будуть добре обґрунтовані.

 

Запропоновані проєкти можуть включати (але не обмежуватися) таку діяльність:

 

• концепції, які спеціально націлені на користувачів Telegram, щоб розвивати їхні навички фільтрації дезіфнормаційних наративів на платформі;

• ідеї щодо популяризації медіаграмотності та формування стійкості до дезінформації в школах і університетах із залученням вчителів і викладачів університетів, а також студентів;

• створення освітнього або розважального контенту, відеокампаній за участю відомих впливових осіб; або інтерактивні вистави та ігри, спрямовані на покращення критичного мислення конкретної цільової аудиторії, якою можуть бути різні демографічні категорії споживачів медіа, або журналісти, або представники інших професій тощо, і стимулювання попиту на кращу журналістику з боку широкої громадськості;

• проведення кампаній медіаграмотності, що залучають різні аудиторії та заохочують споживачів розвивати свої навички оцінювання достовірності джерел інформації та фактів;

• організація різноманітних форм діяльності з медіаграмотності та критичного мислення, досліджуючи їхню ефективність, щоб допомогти українцям захистити себе від дезінформації;

• підтримка заходів у громадських місцях, бібліотеках, кафе чи інших місцях, які залучають дорослих до проблеми виявлення маніпуляцій у медіа;

• проведення цільового моніторингу медіа для оцінки якості та неупередженості висвітлення, а також прихованих спроб маніпулювання громадською думкою. Проведення роз’яснювальної діяльності щодо популяризації результатів моніторингу медіа, у тому числі через наявні ресурси.

 

Інструкція з написання грантових заявок

Формат подачі всіх проєктних пропозицій: шрифт 12, Times New Roman, одинарний інтервал. Структура проєктної пропозиції повинна містити такі розділи:

 

I. Титульна сторінка – 1 сторінка

Ця сторінка має містити таку інформацію:

А.    Назва проєкту.

Б.     Короткий опис проєкту: один параграф, чітке й зрозуміле резюме проєкту.

В.     Організація: назва та контактна інформація – поштова адреса, e–mail, номер стаціонарного телефону, мобільного телефону та вебсайт.

Г.     Координатор проєкту: повне ім’я та контактна інформація – e–mail та номер мобільного телефону.

Ґ.     Ще одна контактна особа, яка безпосередньо відповідатиме за хід проєкту і надаватиме всю необхідну інформацію за проєктом. Повне ім‘я та контактна інформація – e–mail та номер мобільного телефону.

Д. Тривалість проєкту (в місяцях).

Е.   Сума, що запитується в «МПУ»,  у доларах США.

 

II. Опис проєкту – не більше 5 сторінок

А.    Опис основних цілей та завдань проєкту, що відповідають цілям проєкту «МПУ».

Б.     Діяльність, що спрямована на досягнення цілей.

В.    Очікувані результати та вплив проєкту: напишіть про те, який вплив матиме ваш проєкт, і поясніть, як ви плануєте показати, що ваш проєкт мав саме такий очікуваний вплив (наприклад, подумайте та вкажіть, який метод ви будете використовувати для відстеження результатів; яку історію успіху ви очікуєте отримати по завершенню цього проєкту).

Г.     Інструменти з моніторингу та оцінювання й індикатори, що вимірюють досягнення цілей та вплив проєкту.

Ґ.    Календарний план (помісячно), який пояснює логіку проєкту та його виконання.

Д.    Організації-партнери.

Е.   Інформація про організацію – не більше 2-х параграфів.

 

III. Бюджет обов’язково у форматі Excel за формою, що додається BudgetTemplate_for_proposals

Бюджет має визначити основні категорії витрат, які чітко демонструють ефективність проєкту. Бюджет має супроводжуватися обґрунтуванням кожної категорії витрат (бюджетний рядок) у правій стороні таблиці.

 

IV. Досвід у реалізації проєктів, не більше 1 сторінки:

А. Досвід в управлінні проєктами або бізнесом.

Б. Попередні гранти, які отримувала ваша організація.

 

Internews заохочує новостворені організації подавати пропозиції. Якщо ваша організація – новачок у впровадженні медіапроєктів, ви можете згадати інші релевантні проєкти, які ви виконали, вказавши компетенцію основних співробітників і консультантів, відповідальних за реалізацію запропонованого проєкту.

Проєктні пропозиції разом з бюджетом мають бути надіслані англійською та українською мовами  двома окремими файлами на електронну адресу [email protected] не пізніше 15 січня 2023р.  

У темі листа вкажіть: «Конкурс проєктів USAID-Internews з медіаграмотності»

 

Оцінка проєктних пропозицій

Пропозиції, які не відповідають пріоритетним напрямам діяльності та вимогам МПУ, розглядатися не будуть.

Журі незалежних експертів оцінить усі пропозиції, складе шорт-лист і обере переможців. Будь ласка, зверніть увагу, що ми зв’яжемося лише з заявниками, які ввійшли до шорт-листа та списку переможців.

Internews може зв’язатися із організацією-заявником, якщо буде потрібна будь-яка додаткова інформація щодо поданої пропозиції.

Зверніть увагу, що процес розгляду проєкту може тривати один календарний місяць.

Усі гранти залежать від наявного фінансування та схвалення USAID.

Критерії відбору проєктних пропозицій до фінансування:

Кожна пропозиція отримує певну кількість балів відповідно до наступного списку критеріїв:

1.     Проєкт пропонує інноваційний підхід у досягненні приоритетів «Медійної програми в Україні» USAID.

2.     Проєкт зможе досягти запланованих результатів у визначений проміжок часу.

3.     Запропоновані види діяльності уможливлюють досягнення очікуваних результатів.

4.     Заявник демонструє наявність технічних навичок, досвід та спроможність, що є необхідними для здійснення запропонованих видів діяльності.

5.    Бюджет проєкту є реалістичним, ефективним та обґрунтованим.