Назад до новин

МПУ оголосила перший Конкурс грантів в новому році

Новий конкурс грантів:

«Створення гендерночутливого медійного контенту»

 

січень 2020 р.

«Медійна програма в Україні» (або «МПУ»), що виконується міжнародною неприбутковою організацією Internews за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), запрошує до подання проектних пропозицій на отримання грантів в конкурсі «Створення гендерночутливого медійного контенту».

Internews підтримуватиме проекти, котрі сприятимуть реалізації одного з основних завдань «Медійної програми в Україні» — а саме, збільшенню обсягів виробництва високоякісного, змістовного медіа-контенту, спрямованого на взаємодію з аудиторією, на всій території України, передусім із фокусом на висвітленні соціально-важливих тем та проблем, з якими стикаються жінки та дівчата.

Ці проекти повинні відповідати таким завданням:

• Збільшити обсяги та покращити якість висвітлення основних проблем, з якими стикаються жінки та дівчата, а саме перешкоди на шляху до рівності можливостей, захисту прав жінок та їх повноцінної участі в політичному житті країни;

• Допомогти редакціям у створенні гендерночутливого контенту, покращити якість журналістики, підвищити релевантність новин, розбудовувати більш здорове та справедливе суспільство.   

Уряд України визначив гендерну рівність як пріоритет та продемонстрував зобов’язання, заклавши ґрунтовну законодавчу базу для підтримки та впровадження гендерної рівності та створення «Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Однак Україна все ще перебуває на низьких позиціях у Глобальному звіті про гендерний розрив 2020 – 59 місце серед 153 країн, зокрема через недостатню пріоритизацію гендерної рівності на рівні національної політики та адміністративних реформ; гендерного підходу до національної статистики, планування, бюджетування, моніторингу та оцінки державних програм; подолання сексизму в медіа, рекламі та з боку держслужбовців.

Медіамоніторинг Волинського прес-клубу та Інституту масової інформації продемонстрував, що жінки недостатньо представлені як експертки на регіональному та національному рівнях. Згідно зі звітом Волинського прес-клубу, в лютому-серпні 2019 року журналісти лише 29-35% друкованих та онлайн медіа у своїх матеріалах зверталися по коментарі та експертні думки до жінок.

Цей конкурс грантів є цілеспрямованим та гнучким механізмом, який надає можливості створювати та впроваджувати інноваційні, експериментальні короткострокові медійні проекти як на загальнонаціональному так і на регіональному рівнях. Відбір проектів базуватиметься на здатності подавачів сформувати конкретні здобутки, що продемонструють вплив на медійний сектор.

Середній бюджет наданих грантів становитиме приблизно 35 тис. дол. США для проектів тривалістю до 6-ти місяців, однак більші пропозиції також розглядатимуться, якщо концепції, бюджети та тривілість будуть обґрунтованими.

Проекти можуть зокрема містити (але не обмежуватися) таку діяльність:

• Підготовка збалансованого, професійного мультимедійного контенту, який викликає взаємодію з аудиторією та сприяє веденню ефективної дискусії щодо ґендерної рівності, участі жінок у політичних та економічних сферах життя;

• Моніторинг реального прогресу в запровадженні реформ щодо ґендерної рівності та кращої залученості жінок;

• Висвітлення тем та просування контенту, що виробляється з урахуванням інтересів жінок та дівчат, щоб допомогти їм приймати обґрунтовані рішення у повсякденному житті;

• Навчання та менторство для професійних журналістів та блогерів, які створюють контент для різних цільових аудиторій, в якому залучається більша кількість жінок в якості авторитетних джерел та експерток;

• Навчання та менторство для медіа з питань інтеграції концепцій гендерночутливої журналістики та запровадження гендерночутливої редакційної політики в свою щоденну роботу;

• Підтримка діяльності щодо спростування негативного, скептичного ставлення до потреби запровадження гендерного паритету в редакціях, новинах та висвітленні інформації;

• Підтримка співпраці з незалежними експертками та експертами у галузі гендерної рівності та залучення міжнародних організацій, таких як Фонд народонаселення ООН – UNFPA, Програма ООН Жінки – UN Women, глобального руху за солідарність HeForShe та інших авторитетних місцевих організацій.

ІНСТРУКЦІЯ З НАПИСАННЯ ГРАНТОВИХ ЗАЯВОК

Формат подачі всіх проектних пропозицій: друкований шрифт 12 pt., Times New Roman.

Структура проектної пропозиції містить такі розділи:

I. Титульна сторінка – 1 сторінка

Ця сторінка має включати таку інформацію:

А.    Назва проекту.

Б.     Короткий опис проекту: один параграф, чітке й зрозуміле резюме проекту.

В.     Організація: назва та контактна інформація – поштова адреса, e–mail, номер стаціонарного телефону, мобільного телефону та веб-сайт.

Г.     Координатор проекту: повне ім’я та контактна інформація – e–mail та номер мобільного телефону.

Д.    Ще одна контактна особа, яка безпосередньо відповідатиме за хід проекту і надаватиме всю необхідну інформацію за проектом. Повне ім‘я та контактна інформація – e–mail та номер мобільного телефону.

Е.     Тривалість проекту (в місяцях).

Ж.   Сума, що запитується в «МПУ», в у.о.; та,

З.     Власний внесок вашої організації (10% від запитуваної суми від «МПУ») в у.о. (або в дол. США).

II. Опис проекту – не більше 5 сторінок

А.    Опис основних цілей та завдань проекту, що відповідають цілям проекту «МПУ».

Б.     Діяльність, що спрямована на досягнення цілей.

В.    Очікувані результати та вплив проекту: напишіть про те, який вплив матиме ваш проект, і поясніть, як ви плануєте показати, що ваш проект мав саме такий очікуваний вплив (наприклад, подумайте та вкажіть, який метод ви будете використовувати для відстеження результатів; яку історію успіху ви очікуєте отримати по завершенню цього проекту).

Г. Контент-маркетинг та план просування: якщо ви плануєте виробляти або допомагати виробляти медіа контент, вкажіть, хто є вашою цільовою аудиторією та поясніть, як ви аналізуватимете свою цільову аудиторію, організовуватимете просування та маркетинг створеного контенту / залучення рекламодавців й цільової аудиторії та як інвестуватимете будь-який прибуток отриманий таким чином в подальшу реалізацію проекту.

Д.     Інструменти з моніторингу та оцінювання та індикатори, що вимірюють досягнення цілей та вплив проекту.

Е.    Календарний план (помісячно), який пояснює логіку проекту та його виконання.

Ж.     Партнери, та

З.   Інформація про організацію – не більше 2-х параграфів.

III. Бюджет – у форматі Excel – обов’язково використовувати форму, що додається:

Бюджет має визначити основні категорії витрат, які чітко демонструють ефективність проекту. Власний внесок організації має становити не менше 10% від запитуваної суми гранту. Бюджет має супроводжуватися обґрунтуванням кожної категорії витрат (бюджетний рядок) у правій стороні таблиці.

Форма для бюджету: BudgetTemplate_Internews_Oct2019

IV. Досвід у реалізації проектів, не більше 1 сторінки:

А. Досвід в управлінні проектами або бізнесом.

Б. Попередні гранти, які отримувала ваша організація.

Internews також запрошує до подання проектних пропозицій новостворені організації. Якщо ваша організація не має достатнього досвіду у реалізації медійних проектів, будь ласка, зазначте інші схожі проекти, які реалізовувала ваша організація, та вкажіть рівень компетенції основних працівників та консультантів майбутнього проекту.

Проектні пропозиції мають бути англійською та українською мовами та їх потрібно надсилати двома окремими файлами на електронну адресу UA-MPU@internews.org

В темі листа вкажіть: «USAID-Internews – Гендерночутливий контент».

Запитання приймаються по понеділках, середах та п’ятницях за цим телефоном 044-334-56-49/39 з 14:00  до 16:00 год.

Термін подання: до 10 лютого 2020 р. до 18:00 год.

ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Проектні пропозиції, що не відповідають зазначеним пріоритетним видам діяльності «Медійної програми в Україні» та вимогам щодо оформлення заявок, розглядатися не будуть.

Журі, що складається з незалежних експертів, оцінюватиме проектні пропозиції, скадатиме «короткий список» з успішних проектів аплікантів та рекомендуватиме найкращі проекти до фінансування. Просимо зауважити, що письмово повідомлятимуться лише ті організації, що виграли в конкурсі.

Internews може звернутись до організації-заявника у разі виникнення додаткових запитань з приводу поданої проектної пропозиції.

Звертаємо вашу увагу, що процес оцінки проектів може займати календарний місяць.

Підтримані проектні пропозиції фінансуватимуться за умови наявності коштів у проекті та затвердження гранту Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Критерії відбору проектних пропозицій до фінансування:

Кожна пропозиція отримує певну кількість балів відповідно до наступного списку критеріїв:

1.     Власний внесок організації становить не менше ніж 10% від запитуваної суми.

2.     Проект пропонує інноваційний підхід у досягненні як мінімум одного із завдань «Медійної програми в Україні».

3.     Проект зможе досягти запланованих результатів у визначений проміжок часу.

4.     Запропоновані види діяльності уможливлюють досягнення очікуваних результатів.

5.     Заявник демонструє наявність технічних навичок, досвід та спроможність, що є необхідними для здійснення запропонованих видів діяльності.

6.     Бюджет проекту є реалістичним, ефективним та обґрунтованим.