Назад до новин

Новий конкурс “Медична журналістика” відкрито!

«Підтримка виробництва контенту із залученням аудиторій з метою висвітлення реформи системи охорони громадського здоров’я»

Конкурс грантів

листопад-грудень, 2019 р.

«Медійна програма в Україні» (або «МПУ»), що виконується міжнародною неприбутковою організацією Internews за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), запрошує до подання проектних пропозицій на отримання грантів в конкурсі «Виробництво контенту із залученням аудиторій з метою кращого висвітлення системи громадського здоров’я».

У цьому конкурсі можуть брати участь офіційно зареєстровані в Україні медійні організації, медіа, неурядові організації, громадські об’єднання, а також організації та установи, які спеціалізуються на просвіті та розбудові потенціалу інших організацій.

Internews підтримуватиме проекти, котрі сприятимуть реалізації одного з основних завдань «Медійної програми в Україні» — а саме, збільшенню обсягів виробництва високоякісного, змістовного медіа-контенту на всій території України, передусім у східних і південних регіонах з фокусом на трансформації системи охорони здоров’я (зокрема фінансування, електронної системи e-Health, закупівель та дистрибуції ліків та медичного обладнання), обізнаності щодо вакцинації, профілактиці хвороб, розвитку системи громадського здоров’я, боротьбі з дезінформацією, що негативно впливає та обізнаність громадян щодо питань охорони свого здоров’я. 

Ці проекти повинні відповідати таким завданням:

• Збільшити обсяги та покращити якість висвітлення трансформації системи охорони здоров’я та питань щодо розвитку cектору громадського здоров’я загалом на національному та місцевому рівнях;

• Покращити прозорість системи охорони здоров’я в Україні;

• Покращити якість висвітлення в медіа суспільно-важливих питань охорони здоров’я, а саме – імунопрофілактика, вакцинація дітей, профілактика ВІЛ, профілактика неінфекційних захворювань, заходи із боротьби з епідеміями, проблеми психічного здоров’я, пропагування здорового способу життя;

• Збільшити різноманітність високоякісної збалансованої інформації, поданої в мультимедійній формі, що сприяє покращенню громадського здоров’я та обізнаності населення щодо системи охорони здоров’я;

• Допомогти спростувати міфи та боротися з дезінформацією стосовно питань громадського здоров’я, наприклад, з дезінформацією щодо щеплень.

Мета Internews – покращити доступ до якісної, достовірної інформації про важливі питання охорони здоров’я, щоб громадяни, сім’ї, громади та відповідні посадові особи мали змогу приймати добре-поінформовані рішення з метою захисту, покращення та рятування життя. Медіа відіграють вирішальну роль в інформуванні суспільства та роз’ясненні, що є безпечним, а що ні, коли це стосується захисту здоров’я.

Цей конкурс грантів є цілеспрямованим та гнучким механізмом, який надає можливості розробляти інноваційні, короткострокові медійні проекти як на загальнонаціональному так і на регіональному рівнях.

Грантери повинні продемонструвати плани щодо розкриття поглядів / або залучення в своїй проектній діяльності жінок та представників марганалізованих груп меншин. Проекти відбиратимуться залежно від здатності заявників продемонструвати конкретні можливості досягнення позитивного впливу на рівень обізнаності громадськості щодо трансформації медичного сектору та питань охорони здоров’я.

Середній бюджет наданих грантів становитиме 25 тис. дол. США для проектів тривалістю до 6-ти місяців, але більші пропозиції також розглядатимуться, якщо концепції, бюджети та строки будуть обґрунтованими.

Проекти можуть зокрема містити (але не обмежуватися) таку діяльність:

• Навчання та менторство з питань медичної журналістики для професійних журналістів та блогерів, які створюють контент для різних цільових аудиторій; співпраця з професійною спільнотою та відповідними установами сфери охорони здоров’я; та заохочення місцевих громад сприяти залученню громадськості до спільного вирішення питань охорони здоров’я. Підготовка професійного, якісного мультимедійного контенту, який взаємодіє з різними цільовими аудиторіями та прагне сприяти поінформованості громадськості стосовно важливих питань в системі охорони здоров’я.

• Підтримка розслідувальних журналістських матеріалів, що розкривають корупційні схеми у плануванні, фінансуванні, наданні послуг та закупівлях у сфері медицини.

• Розробка та реалізація ефективних інформаційних ініціатив та стратегій про користь вакцинації та ризики поширення інфекційних хвороб, щодо профілактики інших важливих захворювань, в тому числі про психічне здоров’я з акцентом на розробці медіапродуктів / контенту на різних платформах, які б відповідали інформаційним запитам конкретних цільових аудиторій.

• Підготовка коротких відеороликів із відомими впливовими особами; інтерактивні вистави, ігри та інші публічні виїзні заходи, які висвітлюють проблеми, пов’язані зі здоров’ям.

 • Посилення спроможності місцевих організацій розробляти, впроваджувати та оцінювати комунікаційні та медійні проекти, які покликані спонукати до відчутних змін в ставленні до здоров’я на рівні своїх громад.

ІНСТРУКЦІЯ З НАПИСАННЯ ГРАНТОВИХ ЗАЯВОК

Формат подачі всіх проектних пропозицій: друкований шрифт 12 pt., Times New Roman.

Структура проектної пропозиції містить такі розділи:

I. Титульна сторінка – 1 сторінка

Ця сторінка має включати таку інформацію:

А.    Назва проекту.

Б.     Короткий опис проекту: один параграф, чітке й зрозуміле резюме проекту.

В.     Організація: назва та контактна інформація – поштова адреса, e–mail, номер стаціонарного телефону, мобільного телефону та веб-сайт.

Г.     Координатор проекту: повне ім’я та контактна інформація – e–mail та номер мобільного телефону.

Д.    Ще одна контактна особа, яка безпосередньо відповідатиме за хід проекту і надаватиме всю необхідну інформацію за проектом. Повне ім‘я та контактна інформація – e–mail та номер мобільного телефону.

Е.     Тривалість проекту (в місяцях).

Ж.   Сума, що запитується в «МПУ», в у.о.; та,

З.     Власний внесок вашої організації (10% від запитуваної суми від «МПУ») в у.о. (або в дол. США).

II. Опис проекту – не більше 5 сторінок

А.    Опис основних цілей та завдань проекту, що відповідають цілям проекту «МПУ».

Б.     Діяльність, що спрямована на досягнення цілей.

В.    Очікувані результати та вплив проекту: напишіть про те, який вплив матиме ваш проект, і поясніть, як ви плануєте показати, що ваш проект мав саме такий очікуваний вплив (наприклад, розгляньте, який метод ви будете використовувати для відстеження результатів).

Г. Контент-маркетинг та план продажів: якщо ви плануєте виробляти або допомагати виробляти медіа контент, поясніть, як ви аналізуватимете свою цільову аудиторію, організовуватимете продажі та маркетинг навколо своїх контенту / цільової аудиторії та як інвестуватимете будь-який прибуток отриманий таким чином в подальшу реалізацію проекту.

Д.     Інструменти з моніторингу та оцінювання та індикатори, що вимірюють досягнення цілей та вплив проекту.

Е.    Календарний план (помісячно), який пояснює логіку проекту та його виконання.

Ж.     Партнери, та

З.   Інформація про організацію – не більше 2-х параграфів.

III. Бюджет – у форматі Excel – обов’язково використовувати форму, що додається:

 

Бюджет має визначити основні категорії витрат, які чітко демонструють ефективність проекту. Власний внесок організації має становити не менше 10% від запитуваної суми гранту. Бюджет має супроводжуватися обґрунтуванням кожної категорії витрат (бюджетний рядок) у правій стороні таблиці.

Форма для бюджету: BudgetTemplate_Internews_Oct2019

IV. Досвід у реалізації проектів, не більше 1 сторінки:

А. Досвід в управлінні проектами або бізнесом.

Б. Попередні гранти, які отримувала ваша організація.

Internews також запрошує до подання проектних пропозицій новостворені організації. Якщо ваша організація не має достатнього досвіду у реалізації медійних проектів, будь ласка, зазначте інші схожі проекти, які реалізовувала ваша організація, та вкажіть рівень компетенції основних працівників та консультантів майбутнього проекту.

Проектні пропозиції мають бути англійською та українською мовами та їх потрібно надсилати двома окремими файлами на електронну адресу UA-MPU@internews.org

В темі листа вкажіть: «USAID-Internews – Охорона здоров’я: заявка»

Запитання приймаються по понеділках, середах та п’ятницях за цим телефоном 044-334-56-49/39 з 12:00  до 15:00 год.

 

Термін подання: до 27 грудня 2019 р. до 18:00 год. 

ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Проектні пропозиції, що не відповідають зазначеним пріоритетним видам діяльності «Медійної програми в Україні» та вимогам щодо оформлення заявок, розглядатися не будуть.

Журі, що складається з незалежних експертів, оцінюватиме проектні пропозиції, скадатиме «короткий список» з успішних проектів аплікантів та рекомендуватиме найкращі проекти до фінансування. Просимо зауважити, що письмово повідомлятимуться лише ті організації, що виграли в конкурсі.

Internews може звернутись до організації-заявника у разі виникнення додаткових запитань з приводу поданої проектної пропозиції.

Звертаємо вашу увагу, що процес оцінки проектів може займати календарний місяць.

Підтримані проектні пропозиції фінансуватимуться за умови наявності коштів у проекті та затвердження гранту Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Критерії відбору проектних пропозицій до фінансування:

Кожна пропозиція отримує певну кількість балів відповідно до наступного списку критеріїв:

1.     Власний внесок організації становить не менше ніж 10% від запитуваної суми.

2.     Проект пропонує інноваційний підхід у досягненні як мінімум одного із завдань «Медійної програми в Україні».

3.     Проект зможе досягти запланованих результатів у визначений проміжок часу.

4.     Запропоновані види діяльності уможливлюють досягнення очікуваних результатів.

5.     Заявник демонструє наявність технічних навичок, досвід та спроможність, що є необхідними для здійснення запропонованих видів діяльності.

6.     Бюджет проекту є реалістичним, ефективним та обґрунтованим.

Photo: https://www.pexels.com