Back to news

УВАГА! Ми оголошуємо новий конкурс малих грантів

17 жовтня 2017 р.

КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ

СПРИЯННЯ СВОБОДІ СЛОВА ТА ПОСИЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ЗМІ В УКРАЇНІ

«Український медійний проект» (або «У-Медіа»), що виконується міжнародною неурядовою організацією Internews за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), запрошує до подання проектних пропозицій на отримання малих грантів. У конкурсі малих грантів можуть брати участь офіційно зареєстровані в Україні медійні організації, компанії та ЗМІ.

Internews підтримуватиме проекти, що відповідатимуть таким цілям:

1. Підтримка та сприяння свободі слова та незалежності засобів масової інформації.
2. Збільшення різноманіття джерел новин та покращення якості новин.
3. Покращення сприятливого середовища для засобів масової інформації та свободи слова.

Конкурс передбачає надання підтримки унікальним та реалістичним проектам, особливо тим, реалізація яких спрямована на південь та схід України. Під час відбору проектів враховуватиметься спроможність аплікантів демонструвати конкретні досягнення, які мають вплив на медіа сектор.
Середній бюджет наданих грантів становитиме від 5,000 до 10,000 дол. США на період до 6 місяців. Всі відбрані проекти/гранти мають закінчитися до серпня 2018 року.

Проектні пропозиції мають відповідати щонайменше одному із зазначених нижче пріоритетів і бути чітко спрямованими на їх реалізацію:

1. Виробництво контенту. Виробництво та поширення медіа матеріалів регіональних ЗМІ всіх типів (телебачення, радіо, друковані ЗМІ та інтернет видання) з метою надання якісної, неупередженої інформації на суспільно важливі теми.

2. Інформування громадськості про перебіг реалізації реформ. Регіональні інформаційні кампанії/ініціативи щодо підвищення рівня обізнаності громадян про реалізацію ключових реформ в Україні, разом із загальними реформами в таких сферах як, боротьба з корупцією, охорона здоров’я, освіта, урядова децентралізація, інтеграція до ЄС, та інші реформи. «У-Медіа» рекомендує медіа групам з виробництва контенту співпрацювати з радами експертів для створення роз’яснювальних інформаційних матеріалів, які підвищать обізнаність громадян щодо впровадження реальних реформ в Україні на національному та регіональному рівнях.

3. Медіаграмотність. Місцеві інноваційні проекти для підвищення рівня критичного мислення та свідомого споживання медіа матеріалів для різних аудиторій; заходи, які можуть підтримуватися в рамках цього конкурсу можуть бути: публічні лекції, медіа обговорення, виробництво відео сюжетів, інтерв’ю та інформаційні семінари з актуальних медіа питань, особливо важливих у світлі інформаційної війни, яка зараз ведеться проти України.

4. Прозорість медіа власності. Регіональні проекти «Дізнайся все про місцеві ЗМІ»; оприлюднення інформації про медіа власників; популяризація засобів масової інформації у власності українців; проведення експертних громадських обговорень впливу медіа власників на редакторську політику своїх ЗМІ.

5. Трансформація сучасних ЗМІ. «У-Медіа» рекомендує надати підтримку регіональним ініціативам та освітнім проектам для місцевих журналістів з основ цифрової грамотності та безпеки роботи в інтернеті; місцевим заходам та проектам, які спрямовуються на покращення міжрегіональної співпраці серед журналістів та редакторів, а також в галузі розвитку регіональних ЗМІ. Заходи, які можуть підтримуватися в рамках цього конкурсу можуть бути (і не тільки): публічні лекції та дискусії, вебінари та виробництво відео сюжетів на теми, які цікавитимуть широке коло медійних організацій.

6. Журналістика толерантності. Дискримінація та стигма до представників національних, релігійних меншин, спільнот лесбійок, геїв, бісескуалів, трангендерних людей та людей інтерсекс (ЛГБТІ), людей з інвалідністю, людей, які живуть з ВІЛ/СНІД — значно обмежують цих громадян України в їх потребах та правах, перешкоджаючи доступу до джерел інформації, яких вони потребують. «У-Медіа» прагне надати підтримку інформаційно-просвітницьким проектам, які спрямовуватимуться на виробництво покращеного медійного контенту, що сприятиме просуванню загальнолюдських цінностей, підвищенню рівня обізнаності та розуміння серед громадян питань щодо рівності прав людини, необхідності існування толерантності й інклюзивності в суспільстві.

7. Гендерна рівність. Виробництво медійного контенту та інші типи інформаційних проектів, що сприятимуть (1) реалізації рівних прав чоловіків та жінок та відсутності дискримінації; (2) чесному розподілу ресурсів, враховуючи різні потреби жінок та чоловіків; та, (3) роз’ясненню впливу відмінностей ролі гендеру на соціальні, політичні та економічні сфери життя.

 

ІНСТРУКЦІЯ З НАПИСАННЯ ГРАНТОВИХ ЗАЯВОК ДО «У-МЕДІА»

Формат подачі всіх проектних пропозицій: друкований шрифт 12 pt., Times New Roman.

Структура проектної пропозиції включає такі розділи:

I. Титульна сторінка – 1 сторінка

Ця сторінка має включати таку інформацію:

А.    Назва проекту.

Б.     Короткий опис проекту: один параграф, чітке й зрозуміле резюме проекту (українською та англійською мовами).

В.     Організація: назва та контактна інформація – поштова адреса, email, номер стаціонарного телефону, мобільного телефону та веб-сайт.

Г.     Координатор проекту: повне ім’я та контактна інформаціяemail та номер мобільного телефону.

Д.    Ще одна контактна особа, яка безпосередньо відповідатиме за хід проекту і надаватиме всю необхідну інформацію за проектом. Повне ім‘я та контактна інформація – email та номер мобільного телефону. 

Е.     Тривалість проекту (в місяцях).

Ж.   Сума, що запитується, в доларах США; та,

З.     Власний внесок вашої організації (10% від запитуваної суми від «У-Медіа») в доларах США.

 

II. Опис проекту – не більше 5 сторінок

А.    Опис основних цілей та завдань проекту, що відповідають цілям проекту «У-Медіа».

Б.     Діяльність, що спрямована на досягнення цілей.

В.    Очікувані результати та вплив проекту.

Г.     Інструменти з моніторингу та оцінювання та індикатори, що вимірюють досягнення цілей та вплив проекту.

Д.    Календарний план (помісячно), який пояснює логіку проекту та його виконання.

Е.     Партнери, та

Ж.   Інформація про організацію – не більше 2-х параграфів.

III. Бюджет – у форматі Excel – обов’язково використовувати форму, що додається:

UMedia_BudgetTemplate_for_proposals_Oct2017FN

Бюджет має визначити основні категорії витрат, які чітко демонструють ефективність проекту. Власний внесок організації має становити не менше 10% від запитуваної суми гранту. Бюджет має супроводжуватися обґрунтуванням кожної категорії витрат (бюджетний рядок) у правій стороні таблиці.

Бюджет подається англійською мовою!

IV. Досвід у реалізації проектів, не більше 1 сторінки:

А. Досвід в управлінні проектами або бізнесом.

Б. Попередні гранти, які отримувала ваша організація.

Internews також запрошує до подання проектних пропозицій новостворені організації. Якщо ваша організація не має достатнього досвіду у реалізації медійних проектів, будь ласка, зазначте інші схожі проекти, які реалізовувала ваша організація, та вкажіть рівень компетенції основних працівників та консультантів майбутнього проекту.

Проектні пропозиції потрібно надсилати на електронну адресу [email protected]  

Ця інфографіка ілюструє портфель малих-грантів, які ми підримали минулого разу

 

ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Проектні пропозиції, що не відповідають зазначеним пріоритетним видам діяльності «У-медіа» та вимогам щодо оформлення, не будуть розглядатися.  

Журі проекту «У-Медіа», що складається з незалежних експертів, оцінюватиме проектні пропозиції, скадатиме «короткий список» з успішних проектів аплікантів та рекомендуватиме найкращі проекти до фінансування. Просимо зауважити, що письмово повідомлятимуться лише ті організації, що виграли в конкурсі.

 Термін подання: 20 листопада 2017 року до 18:00 год.

Internews може звернутись до організації-заявника у разі виникнення додаткових запитань з приводу поданої проектної пропозиції.

Звертаємо вашу увагу, що процес оцінки проектів може займати календарний місяць. До того ж, період, з дати отримання відповіді від «У-Медіа» про підтримку вашого проекту до дати отримання коштів, може тривати до восьми тижнів, що пов’язано з процедурами адміністрування грантової програми.

Підтримані проектні пропозиції будуть фінансуватися за умови наявності коштів у проекті та затвердження гранту Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Критерії відбору проектних пропозицій до фінансування

Кожна пропозиція отримує певну кількість балів відповідно до наступного списку критеріїв:

1.     Власний внесок організації становить не менше ніж 10% від запитуваної суми.

2.     Проект пропонує інноваційний підхід у досягненні як мінімум одного із завдань програми «У-Медіа».

3.     Проект зможе досягти запланованих результатів у визначений проміжок часу.

4.     Запропоновані види діяльності уможливлюють досягнення очікуваних результатів.

5.     Заявник демонструє наявність технічних навичок, досвід та спроможність, що є необхідними для здійснення запропонованих видів діяльності.

6.     Бюджет проекту є реалістичним, ефективним та обґрунтованим.