Назад до новин

Увага! Ми оголошуємо тендер на проведення дослідження

Міжнародна неприбуткова організація Internews, що виконує проект «Медійна програма в Україні» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), запрошує професійні соціологічні компанії взяти участь в тендері на проведення медійного дослідження:

“Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа”   —    (2 етапи)

Основна мета дослідження – вивчити звички українців, що стосуються споживання ЗМІ, а також їхню довіру до ЗМІ, оцінити рівень медіа грамотності та обізнаність населення щодо впровадження реформ в Україні.

Завдання дослідження:

• визначити ставлення широкої громадськості до ЗМІ;

• оцінити рівень задоволеності національними та регіональними медіа всіх типів;

• оцінити вподобання споживачів щодо різних типів ЗМІ;

• оцінити рівень споживання різних типів ЗМІ;

• оцінити рівень довіри до різних типів медіа;

• оцінити рівень медіаграмотності населення (самооцінка та тест);

• оцінити рівень обізнаності щодо власників ЗМІ;

• оцінити рівень обізнаності населення щодо впровадження реформ (суспільне мовлення, децентралізація, система охорони здоров’я, пенсійна та земельна реформи, тощо).

Методологія. Якісний етап:

• 10 Фокус Групових Дискусій ФГД (можливе проведення в он-лайні);

• середня тривалість інтерв’ю – 2 години;

• проведення у 2 етапи: до початку кількісного етапу дослідження – для уточнення та доопрацювання інструментарію та після – для отримання додаткових інтерпретацій даних.

Цільова аудиторія:

• громадяни віком від 18 до 65 років;

• мають бути представлені різні типи населених пунктів за розміром і регіоном з акцентом на Сході та Півдні.

Виключені Крим та непідконтрольні території на сході країни.

Методологія. Кількісний етап:

• індивідуальні телефонні або он-лайн інтерв’ю, (бажано розрахунок двох опцій ) У попередніх хвилях інтерв’ю проводились методом обличчя до обличчя на дому у респондентів. Через пандемію COVID-19 та карантинні заходи можуть розглядатися альтернативні методи збору даних.

• середня тривалість інтерв’ю – 40 хвилин.

Цільова аудиторія:

• громадяни віком від 18 до 65 років

• репрезентативне опитування населення в містах 50 тис.+.

Географія:

обов’язкові області (12) – Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Донецька;

додаткові області (12) – Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

Виключені Крим та непідконтрольні території на сході країни.

Вибірка:

• загальнонаціональна випадкова 4-ступенева стохастична вибірка* репрезентативна по демографічним характеристикам (за регіоном, розміром населеного пункту, статтю і віком) населенню України (без квот) з додатковим добором в 12 областях.

• Загальний розмір вибірки –  4000 інтерв’ю, з яких на кожну з 12 обов’язкових областей припадає по 300 інтерв’ю.

• Для аналізу даних по Україні вцілому репрезентативна вибірка повинна включати достатню кількість інтерв’ю для висвітлення загально-національного покриття з очікуваною похибкою вимірювання, що не перевищує 2,5% з імовірністю 0,95.

*У попередніх хвилях дослідження застосовувалися випадкові вибіркові сукупності, без квот. Через можливу зміну методу збору даних, переходу до опитування он-лайн розглядається можливість застосування квотної вибірки.

Інструментарій:

Замовник надає опитувальник та гайд з попередньої хвилі дослідження. Потрібне додаткове уточнення та доопрацювання інструментарію за згодою замовника.

Дані повинні бути порівняні з попередніми хвилями опитування.

Обов’язки агенції:

• підготовка інструментарію українською та російською мовами для дослідження;

• розробка вибірки;

• інструктаж інтерв’юерів;

• проведення пілотних інтерв’ю;

• рекрут (для фокус групових інтерв’ю) та проведення польових робіт;

• контроль якості на всіх етапах дослідження;

• кодування та обробка даних (кількісний етап);

• підготовка результатів в узгоджених форматах;

• презентація результатів;

• консультаційний супровід проекту.

Результати:

• аналітичні записки у форматі PPT після завершення кожної частини якісного етапу;

• онлайн трансляція ГІ;

• аудіо-записи ФГД та стенограми;

• дані кількісного етапу в форматі таблиць та масиву в Excel;

• масив даних кількісного етапу у форматі SPSS;

• проміжний та фінальний звіт англійською й українською мовами, відповідно до задач дослідження у форматі PPT;

• презентація проміжних та фінальних результатів англійською мовою (українською за запитом).

 Строки виконання робіт: 

• фінальні звіти мають бути готові до оприлюднення до кінця вересня 2020 року.

Заявки приймаються до 18.00 год., 03 червня 2020 року.

Пропозиції мають бути англійською та українською мовами та їх потрібно надсилати двома окремими файлами на цю електронну адресу:

UA-MPU@internews.org – зі словом “Тендер” у заголовку листа.